RELATEED CONSULTING
相关咨询
选择下列产品马上在线沟通
服务时间:9:00-18:00
业务分类
关闭右侧工具栏

巧借第三方,4天将行业词做到百度首页

  • 作者:黄浦网络编辑
  • 发表时间:2018-10-23 18:07
  • 来源:未知

    2014年5.19号,新建一个微博  微博地址:http://t.qq.com/shenzhenitwaibao

 
    2014年5.20号,出现在百度第二页(第十八名)

 
    5.21号,用了一点小办法,稳定上升(第十三名):
    已经排名在第二页了
    5.22号的排名如下图:
    6.24号 再次查看排名: 除去推广,已经稳居百度第二名。
    以日志形式记录,QQ空间:130 8080  221